Medició de la qualitat de l’aire

Per evitar la propagació del coronavirus en espais cerrats és essencial conèixer l’acumulació de CO2 a l’ambient.

Gràcies a medidors que registren les dades de diòxid de carboni, LOGiPlatform facilita la visualització de gràfiques de la qualitat de l’aire en tot tipus d’espais tancats com a restaurants, oficines, gimnàs i centres educatius i la generació d’avisos quan superin els nivells acceptables.

També permet l’activació de filtres de regeneració o l’obertura de ventilacions.

Nivell de CO2

El coronavirus es propaga a través de les partícules que s’originen amb la respiració, la tos o la parla, per la qual cosa es pot utilitzar el nivell de CO2 d’un espai interior per estimar si el seu ambient conté un aire potencialment infecciós.

El valor de CO2 permetrà conèixer si s’està produint una renovació d’aire net suficient de l’exterior.

En funció de la concentració de CO2 (a l’exterior, el nivell de CO2 existent és d’aproximadament 400 ppm -parts per milió) es pot classificar l’aire de l’interior d’una estança de la manera següent:

  • Entre 500 i 700 ppm, l’aire interior d’una estada seria acceptable.
  • En cas d’arribar a 800 ppm, la qualitat de l’aire seria inadequada i s’hauria de ventilar

Disposar d’aquesta informació és vital perquè la ventilació es realitzi de forma correcta ja que independentment de si la ventilació es produeix de forma natural (obrint finestres i portes) o es realitza de manera forçada (amb sistemes de ventilació o purificadors, amb els mesuradors de CO2 es coneix a tota hora la qualitat de l’aire i quan és el moment de renovar-lo.